Nhanh chân sở hữu tác phẩm The Green Bride Guide của Kate Harrison.

Nhanh chân sở hữu tác phẩm The Green Bride Guide của Kate Harrison.

Tác phẩm The Green Bride Guide của tác giả Kate Harrison với những lời gợi ý độc đáo và bổ ích.
1 trong 22- đây là tỉ lệ khá tốt khi bạn so sánh chúng với tỉ lệ thắng xổ số ở địa phương. Và khi tôi viết những dòng này, có một vài cơ hội để giành được hai bản của quyển sách The Green Bride Guide của tác giả Kate Harrison. Lưu ý rằng, bạn chỉ còn lại hai ngày!

Chúng tôi đã tặng 2 bản copy của quyển sách này. (Tôi vừa viết bài đánh giá cuốn sách này ở đây). Cơ hôi chiến thắng của bạn nằm ở đây và hãy đọc mọi thông tin về sự kiện này.

Hạn cuối: 11:59 PM theo giờ phương Đông ngày 13 tháng 5 năm 2009.