Hãy cho khách mời đám cưới của bạn một bản đồ vẽ tay dễ thương

Hãy cho khách mời đám cưới của bạn một bản đồ vẽ tay dễ thương

Một bản đồ địa điểm tổ chức lễ cưới được thiết kế bởi Laura Hooper
Có nhiều cách để hưóng dẫn đường đi cho khách mời của bạn. Bạn có thể tạo Google Maps cho khách mời. Bạn có thể vẽ bản đồ của riêng bạn. Hoặc bạn có thể vẽ bản đồ đám cưới cho khách đám cưới theo phong cách thư pháp Laura Hooper. Gửi cho họ trong lời mời của bạn hoặc lưu các thẻ ngày. Công việc của Laura đã được giới thiệu trong rất nhiều tạp chí cô dâu và cô ấy làm công việc cho một số khách từ Hollywood. Giá để thiết kế bản đồ là 285 $. Với tất cả số tiền bạn sẽ tiết kiệm bằng việc có một danh sách khách mời nhỏ, tại sao không dành vào các vật kỷ niệm rất dễ thương này!